Про сайт

Збірник наукових праць студентів та магістрантів факультету іноземної філології Кам’янецьПодільського національного університету.

У збірнику опубліковані статті студентів та магістрантів факультету іноземної філології Кам’янець-Подільського національного університету, що відображають  результати досліджень з проблем мовознавства, літературознавства та методики викладання філологічних дисциплін.

 Відповідальний редактор: П.Л. Шулик, кандидат філол огічних наук, професор

Редакційна колегія:

С.Д. Абрамович, доктор філологічних наук, професор;

О.В. Галайбіда, кандидат філологічних наук, доцент;

В.О. Казимір, кандидат філологічних наук, доцент;

О.В.Кеба, доктор філологічних наук, професор;

В.С. Кшевецький, кандидат філологічних наук, доцент;

А.А. Марчишина, кандидат філологічних наук, доцент;

С.С. Петровська кандидат філологічних наук, професор